Цитати от "С деца на море"

Ще почака, ще почака, пък ще си отиде. То си има едно време, дето човек трябва да си го изчака.

Добавен на: 10/11/2012 11:51 »

Като му дръпна едно увеличение – ще се видят мустаците на капитана!

Добавен на: 16/09/2009 13:47 »

Няма да е делфин това. Любов ще е.

Добавен на: 16/09/2009 13:47 »

- Чак като се разплака разбрах, че е французойче. - Че как разбра бе? Да не плачеше на френски?

Добавен на: 16/09/2009 13:46 »

Къде е Кирчо? Техните го търсят да го бият.

Добавен на: 16/09/2009 13:46 »

- А какво е командировка? - Когато ти плащат е командировка, а когато ти си плащаш е курорт.

Добавен на: 16/09/2009 13:45 »

Имам да спя още 10 минути и идвам.

Добавен на: 16/09/2009 13:45 »

Ха-ха, чичо Манчо, снех те!

Добавен на: 16/09/2009 13:40 »
Top Site Counter